Bivirkninger og sikkerhed

Ren Melatonin
Der er ingen grund til at tilsætte andre indholdsstoffer som f.eks. B-vitamin, da kroppen har meget nemt ved at optage Melatonin. Sådanne tilsætninger har ofte med producenters eksklusivaftaler om produktion til forskellige leverandører at gøre. Ren Melatonin, som ikke er tilsat andre former for vitaminer eller mineraler, kan uden problemer kombineres med eventuelle andre kosttilskud. Der er heller ingen grund til at købe Melatonin som sugetablet. Sugetabletter er mest beregnet til medikamenter, der er svære at optage eller som giver problemer med maven og det gør Melatonin ikke.

Bivirkninger og sikkerhed
Melatonin regnes for et sikkert og gennemprøvet præparat uden alvorlige bivirkninger.
Man har ved en undersøgelse blandt 1400 kvinder med en daglig indtagelse på 75 mg Melatonin gennem fire år ikke registreret flere bivirkninger end for placebo (snydemedicin) på trods af, at forsøgspersonerne over en længere periode indtog totusinde gange den normale dagsdosis. Nogle producenter tilsætter dog Laktose, hvilket man bør være opmærksom på, skulle man være laktoseintollerant. Modsat gængs sovemedicin er Melatonin ikke vanedannende. Klik her for at se de sjældne bivirkninger (0,01-1%), som er registreret for lægemidlet Circadin: http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4241

Hvem bør undgå Melatonin?
Melatonin anbefales ikke til gravide, ammende eller børn og unge under 18 år, medmindre det sker efter lægens anvisning.

På nuværende tidspunkt ikke er muligt at give et entydigt svar på Melatonins effekt på knoglemarvskræfttyper, da man endnu ikke har testet systematisk for dette hos mennesker. Melatonin øger immunaktiviteten, og der er nogle få dyrestudier, som kunne tyde på, at leukæmi påvirkes i negativ retning, men der er også data, som tyder på at Melatonin har den modsatte effekt. Indtil man ved mere, bør patienter med knoglemarvskræfttyper som leukæmi, Hodgkins sygdom, lymfoma eller myelomatose derfor ikke anvende Melatonin. Det er heller ikke muligt at give et entydigt svar på Metatonins effekt i forbindelse med alvorlige sindssygdomme eller patienter som tager midler mod depression. I visse tilfælde forværres tilstanden og i andre tilfælde forbedres den. Patienter, som tager Warfarin, bør ikke anvende Melatonin, da der er begrænset erfaring med kombinationen af disse to præparater. Ved dårlig fungerende lever bør Melatonin ikke anvendes.