Immunforsvaret og kræft

Personer med et svækket immunforsvar er mere udsatte for sygdomme og infektioner og dårligere rustet inden og efter en eventuel operation. Et svækket immunsystem kan skyldes daglig indtagelse af medicin, ernæringsmæssige ubalancer, påvirkning fra røg, miljøgifte m.fl.

Melatonin har i den forbindelse vist sig som et overlegent præparat til at styrke immunforsvaret, og der er i dag blandt forskere bred enighed om, at en øget forekomst af Melatonin spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af kræft, idet Melatonin:

● er en kraftig antioxidant, som neutraliserer skadelige frie radikaler

● øger optagelsen af andre antioxidanter som f.eks. C- og E-vitaminer

● stimulerer en række antioxidanter og enzymer

● har en vis betændelseshæmmende effekt

● aktiverer immunsystemets T-lymfocytter (hvide blodlegemer)

● øger et nedsat blodpladeantal

● hæmmer den østrogenproduktion, som mange kræftsvulster er afhængige af

● forøger effekten af kemoterapi

● reducerer kemoterapiens skadelige bivirkninger