Blinde opnår døgnrytme
Melatonin anvendes i vid udstrækning til behandling af blind fødte, blinde og blindblevne, idet lyset er en væsentlig faktor ved opretholdelse af normal døgnrytme. Mange blinde har problemer, fordi de ikke oplever, hvornår det er dag, og man er frisk, og hvornår det er nat, og man skal sove.

Skifteholdsarbejde og kræft
Arbejdsskadestyrelsen anerkendte i 2007 at en række internationale undersøgelser har skabt tilstrækkelig dokumentation for at natarbejde i mere end 20 år øger risikoen for brystkræft med ca. 40% Siden da har 39 danskere fået anerkendt deres brystkræft som en arbejdsskade. Forskere mener det skyldes mangel på Melatonin, da kroppens egen produktion også her er nedsat pga. manglende sollys om dagen.